Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Wilt u gebruik maken van uw herroepingsrecht dan kan dit via onderstaande wijze.

Voor het herroepen van uw bestelling verzoeken wij u vriendelijke binnen 14 dagen na de levering contact met ons op te nemen via info@horecahout.nl  U kunt ook gebruik maken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.

Wanneer u kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht ontvangt u van ons via e-mail een herroepingsformulier dat u volledig ingevuld kunt toevoegen aan de retourzending. Retourzendingen met een volledig ingevuld herroepingsformulier en kopie factuur/pakbon kunnen sneller en beter behandeld worden.


Retourneren Pakket

U kunt de goederen, voldoende gefrankeerd, retour sturen in de oorspronkelijke verpakking, indien dit redelijkerwijs mogelijk is.  Wij verzoeken u om een kopie van de factuur/pakbon of aankoopbewijs en het volledig ingevulde herroepingsformulier toe te voegen. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Het retouradres is afhankelijk van het door u gekochte produkt, na uw melding van herroeping krijgt u van ons het retouradres voor uw zending. 

Na ontvangst van de goederen wordt uw retourzending in behandeling genomen en wordt u bericht over de verdere afhandeling. Eventuele vergoeding van het aankoopbedrag vindt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping plaats. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Indien de goederen beschadigd, gedeeltelijk verbruikt of gebruikt worden geretourneerd dan kan u voor de waardevermindering aansprakelijk gesteld worden en zal dit met een eventuele terugbetaling verrekend worden.


  

Retourzenden Pallet

Wij adviseren u de pallet door ons retour te laten halen. Dit kunnen we voor uw verzorgen voor 50 euro per pallet. (incl BTW). Wij verzoeken u de kopie factuur/pakbon en het volledig ingevulde herroepingsformulier toe te voegen zodat we uw retourzending sneller kunnen verwerken. Goederen dienen binnen 14 dagen na levering retour gestuurd te worden of er dient binnen 14 dagen na levering melding gemaakt te zijn van retourzending.

U kunt de pallet ook zelf retourneren. Wij verzoeken u de kopie factuur/pakbon en het volledig ingevulde herroepingsformulier toe te voegen zodat we uw retourzending sneller kunnen verwerken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. 

Na ontvangst van de goederen wordt uw retourzending in behandeling genomen en wordt u bericht over de verdere afhandeling. Eventuele vergoeding van het aankoopbedrag vindt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping plaats. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Indien de goederen beschadigd, gedeeltelijk verbruikt of gebruikt worden geretourneerd dan kan u voor de waardevermindering aansprakelijk gesteld worden en zal dit met een eventuele terugbetaling verrekend worden.

Het retouradres is afhankelijk van het door u gekochte produkt, na uw melding van herroeping krijgt u van ons het retouradres voor uw zending.