Herroepingsrecht

  1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Wilt u gebruik maken van uw herroepingsrecht dan kan dit via onderstaande wijze.

Voor het herroepen van uw bestelling verzoeken wij u vriendelijke binnen 14 dagen na de levering contact met ons op te nemen via info@horecahout.nl

Wanneer u kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht ontvangt u van ons via e-mail een herroepingsformulier dat u volledig ingevuld kunt toevoegen aan de retourzending. Retourzendingen met een volledig ingevuld herroepingsformulier en kopie factuur/pakbon kunnen sneller en beter behandeld worden.

Tevens kunt u desgewenst hier het herroepingsformulier downloaden

 

Retourneren Pakket

U kunt de goederen, voldoende gefrankeerd, retour sturen in de oorspronkelijke verpakking (indien redelijkerwijs mogelijk). Voeg hierbij een bewijs van aankoop (de kopie factuur/pakbon) en bij voorkeur ook het volledig ingevulde herroepingsformulier toe - of een andere verklaring waaruit blijkt dat u de overeenkomst wenst te herroepen.

Indien u zonder voorafgaande melding de goederen heeft geretourneerd wordt u na ontvangst bericht over verdergaande afhandeling. Eventuele vergoeding van het aankoopbedrag vindt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping. Wij mogen wel wachten met terugbetalen tot het moment dat wij de goederen retour hebben ontvangen, of tot het moment u heeft aangetoond de goederen te hebben opgestuurd, afhankelijk van welk moment eerder valt. Indien u bij beoordeling van de goederen verder bent gegaan dan noodzakelijk is om te besluiten of u de goederen wenst te houden, mogen wij de schade die daardoor is ontstaan verrekenen met het terug te betalen bedrag.

  

Retourzenden Pallet 

U kunt de pallet niet zelf retour zenden. Wij kunnen de pallet echter wel voor u retour halen. Voeg ook hier de kopie factuur/pakbon en het volledig ingevulde retour document toe. De kosten (50 euro) voor het retour halen zijn voor uw rekening.

Indien u zonder voorafgaande melding de goederen heeft geretourneerd wordt u na ontvangst bericht over verdergaande afhandeling. Eventuele vergoeding van het aankoopbedrag vindt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping. Wij mogen wel wachten met terugbetalen tot het moment dat wij de goederen retour hebben ontvangen, of tot het moment u heeft aangetoond de goederen te hebben opgestuurd, afhankelijk van welk moment eerder valt. Indien u bij beoordeling van de goederen verder bent gegaan dan noodzakelijk is om te besluiten of u de goederen wenst te houden, mogen wij de schade die daardoor is ontstaan verrekenen met het terug te betalen bedrag.